Yargı Hizmetlerinde Yardımcı Personelin etkinliğinin ve eğitimlerinin kalitesinin artırılması AB eşleştirme projesi

Yargı Hizmetlerinde Yardımcı Personelin etkinliğinin ve eğitimlerinin kalitesinin artırılması AB eşleştirme projesi

Uluslararası konferansı ve kapanış organizasyonu. Proje filmi – Röportaj çekimleri ve post produksiyonu

Tarih: 2020

Yer: Ankara

Müşteri: Adalet Bakanlığı Personel ve Eğitim Daireleri