Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı

Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EIT) ev sahipliğinde 19-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Ankara’da  “Dil Öğretimi ve Öğrenimi Çalıştayı” organizasyonu düzenlenmiştir. 
EİT üye ülke dilleri olan Urduca, Farsça, Türkmence (Türkmen Türkçesi) Özbekçe (Özbek Türkçesi), Kazakça, Kırgızca, Azerbaycan Türkçesi ve Türkiye Türkçesi masalarına yaklaşık 100 akademisyen ve uzmanın katılımı ile gerçekleştirilen etkinliğin tüm organizasyonu kapsamında konsept tasarım ve uygulamaları, baskılı malzemeleri tasarım ve üretimleri de ajansımız tarafından gerçekleştirilmiştir.


Müşteri: TDK ve EIT

Tarih: Ekim 2018