Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında “Bütüncül Okul Modeli” iletişim stratejisi ve görünürlük tasarımları.

26 Ekim - 6 Ağustos 2021 Ankara HiltonSA'da gerçekleştirilen eğitici eğitimlerin video çekimi, video prodüksiyonu, fotoğrafçılığı, sosyal medya içerik üretimi.

 

Müşteri: Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi

Tarih: 2020 - Halen

Yer: Ankara