Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi

Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi kapsamında “Bütüncül Okul Modeli” iletişim stratejisi ve görünürlük tasarımları.

Gerçekleştirilen etkinliklerin video çekimi, video prodüksiyonu, fotoğrafçılığı, sosyal medya içerik üretimi.

 

Müşteri: Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesi

Tarih: 2020 - Halen

Yer: Ankara