Hedeflerimiz / Bakış Açımız

Doğruluk
MG iletişim stratejisi, insanları zaten inanmadıkları bir şeye inandırmaya zorlamak ya da kandırmaya çalışmak değildir. Buna gerek olmadığını düşünüyoruz. Biz, basitçe doğruyu öyküleştirmekten yanayız.  Biz, onların hâlihazırda bildiği şeyi değişik içerik ve bakış açılarıyla anlatmaya uğraşıyoruz. Böylece ’eski’nin, ‘yeni’ bir anlayış getirebileceğine inanıyoruz.
Ve insanlar bizim öykülerimizi hissediyorlar. Biz, her bireyin kalbindeki konuşulmamış evrensel doğruluğun, çeviri gerektirmeyen tek dilin, güzelliğini paylaşıyoruz.

İlham
Doğruluk, MG iletişiminin harekete geçirici gücü iken; ilham, izleyicilerimizin anı odalarında yankılandırdığımız sestir. Ve bu ses ne kadar yüksekse izleyicilerimizin tepkileri de o kadar harika olacaktır. Bu bizim yeni nesillere aktardığımız ruhtur- dinamik, herkesçe kabul gören, keşkesiz insan ruhu…

Bu ses duyulur, bu ses yok sayılamaz.

İnsanlık
MG iletişim stratejisi, gerçek dışı olasılıklardaki içgüdüsel temizliği arar. MG inanıyor ki, yaratıcılık sadece bir düşünce değildir; aynı zamanda harekettir. MG insancıl yaratıcılığın rüyasını kurar. İnsancıl yaratıcılık, insancıl harekettir. MG’nin hikâye anlatıcılığı insancıldır, değere yönelik ve değere odaklıdır.

Topluma Hizmet
MG, kurumsal sosyal sorumluluğu işlemeye uygun yaratıcı bir fikir olarak yorumlar. Bu, topluma ve insanlara hizmet etmeye ve katkıda bulunmaya yönelik bir fikirdir. Toplumsal, politik, ekonomik, çevresel, kültürel ve manevi unsurların her yönüyle iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenmek, yalnızca toplumun ve o toplumun üyelerinin yararına değildir, bunlar aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluğun köşe taşı kavramlarıdır. Biz, MG olarak kurumsal sosyal sorumluluğa inanıyor, her koşulda teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bunu, izleyicilerimizle birlikte bir uyum örneği haline getiriyoruz.