Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi | Avrupa Konseyi

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi Ortak Projesi | Avrupa Konseyi

Proje tanıtım filmi ve İnsan Hakları Merkezleri tanıtım filminin çekimleri, prodüskiyon ve post-prodüksiyonu ile USB basımı ve materyallerin aktarılması.

 

Müşteri: Avrupa Konseyi

Tarih: Mayıs 2022 - hâlen

Yer: Ankara