Yüz Yüze Konuşmalar / Yaşayan Edebiyat

Yüz Yüze Konuşmalar / Yaşayan Edebiyat

Türk edebiyatının yaşayan 50 üstadının, tüm yönleriyle ve kendi anlatımlarıyla kayıt altına alınması, geniş kitlelere ve özellikle genç kuşaklara tanıtılması, geleceğe taşınması amacı ile uygulanan projede MG bütün saha çalışmalarını yürütmüştür. Edebiyatçılarla söyleşilerin gerçekleştirilmesi, kayda alınması sonrasında ise 50 adet TV programı ve sosyal medya videosu hazırlanmış ayrıca iki ciltlik itibar kitabın tasarımı ve basımı gerçekleştirilmiştir.

 

Müşteri: Telif Hakları Derneği
Tarih: Temmuz 2017