Anadolu Destanları, Hikâyeleri, Efsaneleri

Anadolu Destanları, Hikâyeleri, Efsaneleri

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hazırlanan, 3 ciltlik her birisi 96 sayfadan oluşan Anadolu Masalları, Anadolu Efsaneleri ve Anadolu Destanları kitapları, alanında uzman profesörlerin özenli derlemeleriyle düzenlenip, çizilip tasarlanmıştır. Çocuklara yönelik hazırlanan eserler aynı zamanda dijital ortama aktarılmış ve profesyonel seslendirme ve projeye özgün bestelenen müzikler eşliğinde kurgulanarak animasyon film haline getirilmiştir. Dijital versiyonları kitapların yanında akıllı DVD olarak sunulmuştur.


Müşteri: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

Tarih: 2013-2014