Communıcatıonstrategyadvertısement

DoğrulukVerıtasTruth

About Us
Unmute
about-us

Hakkımızda
About Us

“Eğer reklamın kakofonisi kimsenin sizi duyamayacağı noktaya kadar yükselmişse, ifade özgürlüğü anlamsızdır.”
“Free speech is meaningless if the commercial cacophony has risen to the point where no one can hear you.”

Naomi Klein - No Logo

Biz reklam yapıyoruz ama bir reklam ajansı değiliz. Biz bir iletişim ajansıyız. Reklamcılık, insanlara ulaşmak için kullandığımız çok sayıda iletişim aracından yalnızca biri. Bizim için önce fikir, sonra yöntem gelir. Bize göre, inanç olmadan kelimeler boş bir yankıdan ibarettir. Sonuç olarak, bizi tanımlayan şey ne yaptığımız değil, neye inandığımızdır.

Biz öykü anlatıcısıyız. En güçlü öykü, doğruyu anlatan öyküdür. Örneğin reklam, hem biz hem de izleyicilerimiz için ustaca kelimelere dökülmüş doğrulardır ve biz doğruları hikâye olarak anlatmanın peşindeyiz.

MG’nin dört temel taşı vardır: İlham (inspiratione), doğruluk (veritas ), insanlık (humanitatis), topluma hizmet (benefacere). Dâhil olduğumuz her projede önce doğruyu ararız, sonra bu doğrudan bir ilham doğururuz. Ardından insani değerleri ve yansımaları uygularız. Son olarak, sosyal sorumluluk felsefesi doğrultusunda üretimlerimizi şekillendirmeye çalışırız- bene cum benefacere.

Doğruluk

MG iletişim stratejisi, insanları zaten inanmadıkları bir şeye inandırmaya zorlamak ya da kandırmaya çalışmak değildir. Buna gerek olmadığını düşünüyoruz. Biz, basitçe doğruyu öyküleştirmekten yanayız.  Biz, onların hâlihazırda bildiği şeyi değişik içerik ve bakış açılarıyla anlatmaya uğraşıyoruz. Böylece ’eski’nin, ‘yeni’ bir anlayış getirebileceğine inanıyoruz.
Ve insanlar bizim öykülerimizi hissediyorlar. Biz, her bireyin kalbindeki konuşulmamış evrensel doğruluğun, çeviri gerektirmeyen tek dilin, güzelliğini paylaşıyoruz.

İlham

Doğruluk, MG iletişiminin harekete geçirici gücü iken; ilham, izleyicilerimizin anı odalarında yankılandırdığımız sestir. Ve bu ses ne kadar yüksekse izleyicilerimizin tepkileri de o kadar harika olacaktır. Bu bizim yeni nesillere aktardığımız ruhtur- dinamik, herkesçe kabul gören, keşkesiz insan ruhu…

Bu ses duyulur, bu ses yok sayılamaz.

İnsanlık

MG iletişim stratejisi, gerçek dışı olasılıklardaki içgüdüsel temizliği arar. MG inanıyor ki, yaratıcılık sadece bir düşünce değildir; aynı zamanda harekettir. MG insancıl yaratıcılığın rüyasını kurar. İnsancıl yaratıcılık, insancıl harekettir. MG’nin hikâye anlatıcılığı insancıldır, değere yönelik ve değere odaklıdır.

Topluma Hizmet

MG, kurumsal sosyal sorumluluğu işlemeye uygun yaratıcı bir fikir olarak yorumlar. “Une idée créative actionnable”. Bu, topluma ve insanlara hizmet etmeye ve katkıda bulunmaya yönelik bir fikirdir. Toplumsal, politik, ekonomik, çevresel, kültürel ve manevi unsurların her yönüyle iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sorumluluğunu üstlenmek, yalnızca toplumun ve o toplumun üyelerinin yararına değildir, bunlar aynı zamanda kurumsal sosyal sorumluluğun köşe taşı kavramlarıdır. Biz, MG olarak kurumsal sosyal sorumluluğa inanıyor, her koşulda teşvik ediyor ve destekliyoruz. Bunu, izleyicilerimizle birlikte bir uyum örneği haline getiriyoruz.

 

 

 

We do advertising, but we are not an advertising agency. We are a communications agency. Advertising is only one among a number of our communication mediums to reach out to people. Concepts first, though, then methods. We understand words without conviction is an empty echo. After all, it is not what we do that defines us, it is what we believe in that does.

We are a storyteller. The most powerful story is the one that tells the truth. Advertisement, for instance, is and should be a well-worded truth for us and for our audiences, and we seek to tell the truth as a story.

The four pillars of MG’s operating philosophy are veritas (truth), inspiratione (inspiration),humanitatis (humanities) and bene cum benefacere (social responsibility). In every project we are in, we first seek the truth (core), then we draw inspiration from the truth (voice) then we apply the values and reflections of the humanities (language) then we strive to shape it in the philosophy of social responsibility, bene cum benefacere (impact).

 

Veritas: the Core of MG Communications

MG in communications does not seek to persuade or force people into believing or accepting something they do not already believe in. We see no need for it. We simply tell the truth as a story. We endeavour to correspond to what they already know and put them in different contexts and perspectives so that what is old may come anew in understanding. And people sense our stories. We share the unspoken accord that threads every individual heart to see the universal beauty of truth — and in truth — in one language that does not require translation.

Inspiratione: the Voice of MG Communications

While the truth is the motive in the MG communications, inspiration is the voice we project to echo in the memory chambers of our audiences. And the louder this echo is the greater our audiences’ reactions are. It is the spirit of the generation we convey and connect — dynamic, widely-accepting, and unapologetically human: individual over mass, voluntary participation over enforcement, relationship over system, choice over coercion, value over price, and compassion over calculation. The voice that is being heard. The voice that cannot be ignored.

Humanitatis: the Language of MG Communications

The MG communications seeks something that is instinctively clear yet high in its unrealistic possibility. MG believes that creativity is not just a thought; it is action. We dream with humanistic creativity, and humanistic creativity means humanistic action. The MG communications is humanistic; it’s value-directed and value-oriented.

Bene cum benefacere: the Impact of MG Communications

MG interprets Corporate Social Responsibility (CSR) as an actionable creative idea. Une idée créative actionnable. The very idea that is geared into contributing to serve the people and the community in which one is a member. Bearing responsibility for the betterment and development of their livelihood in all aspects of social, political, economical, environmental, cultural, and spiritual elements, and believing that contributing to these causes not only benefits the community and its members but also the one who actively engages in giving — these are the cornerstone concepts of CSR. We believe in and promotes CSR in every possible circumstances of our communications and for others. We make it an art of cohesion with the audiences.

our-philosophy-is

Bir ulusun ideallerini reklamlarına bakarak söyleyebilirsiniz.

You can tell the ideals of a nation by its advertisements.

Norman Douglas – South Wind
what-we-do

Ne Yapıyoruz?
What We Do?

“Tüm dürüstlüğümle inanıyorum ki reklamcılık, kıyafetlerimiz üzerimizdeyken yapabileceğimiz en eğlenceli iş.”
Jerry Della – Size Pearl Harbour’ı Veren O Muhteşem İnsanlardan: Reklamcılık Savaşından Cephe Mesajları
 

“I honestly believe that advertising is the most fun you can have with your clothes on.”
Jerry Della Femina. From Those Wonderful Folks Who Gave You Pearl Harbor: Front-Line Dispatches from the Advertising War.

Advertising / Reklamcılık
Business to Business / B2B
Branded Entertainment / Markalaştırma
Brand Identity / Kurumsal Kimlik
Campaign Strategy / Kampanya Stratejisi
Customer Analytics / Müşteri Analitiği Planlama
Cause-related Marketing / Neden İlişkileri Pazarlama
Creative Design / Kreatif Tasarım
Crisis and Issues Management / Kriz Yönetimi
Customer Engagement / Müşteri Katılımı
Digital Marketing / Dijital Pazarlama
Digital Media and Search Marketing / Pazar Araştırması
CRM (Customer Relationship Management) / Müşteri İlişkileri Yönetimi
Direct Marketing / Direkt Pazarlama
Digital Production / Dijital Prodüksiyon
Experiential Marketing / Deneysel Pazarlama
Healthcare Advertising / Sağlık Reklamcılığı
Internal/Employee Communications / Kurum İçi İletişim
International Marketing / Relations / Uluslararası Pazarlama ve İlişkiler

Mobile Marketing / Mobil Pazarlama
Media Relations / Medya İlişkileri ve Satın Alma
Promotional Marketing / Promosyonlu Pazarlama
Public Affairs / Governmental / Kamu ve Devlet İlişkileri
Public Relations / Halkla İlişkiler PR
Retail Design / Konsept Tasarımı
Relationship Marketing / İlişki Pazarlaması
Sales Promotion / Promosyon Ürünleri
Shopper Marketing / Tüketici Pazarlaması – Hedef Kitle Analizi
Sales Acceleration / Satış Hızlandırma
Social Media and Marketing / Sosyal Medya Yönetimi
Sustainability / Sürdürülebilirlik Yönetimi
Strategic Planning / Strateji Planlama
Trade Marketing / Ticari Pazarlama/
Viral Marketing / Viral Pazarlama
Lovemark Marketing
Loyalty Marketing / Bağlılık Yaratıcı Pazarlama
Guerrilla Marketing / Gerilla Marketing

 

work

İşlerimiz
Works

“Daha iyi ama aynı zamanda daha gerçekçi bir dünya istiyorum. Daha iyi bir dünyayı ancak daha gerçekçi olarak yaratabiliriz.”
“I want a better world, but also a realistic world. We can only create a better world by becoming realistic.”

Oliviero Toscani

some-of-the-clients-we-work-with

Onlara kaliteyi verin. Bu, dünyadaki en iyi reklamcılıktır.

Give them quality. That’s the best kind of advertising in the world.

Mılton Hershey
our-team

Ekibimiz
Our Team

“Gerçekten iyi ve ilham verici olan her şey, özgürce çalışabilen bireyler tarafından yaratılır.”
“Everything that is really great and inspiring is created by the individual who can labor in freedom.”

Albert Einstein

Mehlika GiDER

Mehlika GiDER

CEO
 
Ian Lennart SURRAVILLE

Ian Lennart SURRAVILLE

Chıef Strategy Offıcer
 
Nazlı ANGIN

Nazlı ANGIN

Kreatif Yönetmen
Executıve Creatıve Dırector
Ali Çağan UZMAN

Ali Çağan UZMAN

Grafik Tasarımcı
Graphıc Desıgner / Artıst
Mustafa CİNGÖZ

Mustafa CİNGÖZ

Grafik Tasarımcı
Layout Edıtor
Tunç ÖZCEBER

Tunç ÖZCEBER

Producer / Dırector of Photography
Edıtor of Multıcultural Guıde
Ayhan DEMİR

Ayhan DEMİR

Kurgu Yönetmeni
Vısual Effects Edıtor
Kerem ALPTEKİN

Kerem ALPTEKİN

Grafik Tasarımcı
Graphic Designer
Ali Yüksek

Ali Yüksek

Muhasebe Finans
Accounting Manager
İrem DUYSAK

İrem DUYSAK

Stajyer
Intern
Mehlika GiDER

Mehlika GiDER

CEO
 
Ian Lennart SURRAVILLE

Ian Lennart SURRAVILLE

Chıef Strategy Offıcer
 
Nazlı ANGIN

Nazlı ANGIN

Kreatif Yönetmen
Executıve Creatıve Dırector
Ali Çağan UZMAN

Ali Çağan UZMAN

Grafik Tasarımcı
Graphıc Desıgner / Artıst
Mustafa CİNGÖZ

Mustafa CİNGÖZ

Grafik Tasarımcı
Layout Edıtor
Tunç ÖZCEBER

Tunç ÖZCEBER

Producer / Dırector of Photography
Edıtor of Multıcultural Guıde
Ayhan DEMİR

Ayhan DEMİR

Kurgu Yönetmeni
Vısual Effects Edıtor
Kerem ALPTEKİN

Kerem ALPTEKİN

Grafik Tasarımcı
Graphic Designer
Ali Yüksek

Ali Yüksek

Muhasebe Finans
Accounting Manager
İrem DUYSAK

İrem DUYSAK

Stajyer
Intern

İletişime Geçin
Contact Us