CEİD | Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Projesi Animasyon Filmi

CEİD | Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Projesi Animasyon Filmi

Kadına Yönelik Şiddetin Bir Biçimi Olarak Çocuk, Erken Yaşta ve Zorla Evlilik (ÇEZE) Politikalarını ve Uygulamalarını Takip Etmek için STK Kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi sosyal medya kampanyaları için animasyon üretimi.

 

Müşteri: UN Women

Tarih: Kasım 2020 - Şubat 2021

Yer: Ankara